Straathoekwerk Nunspeet 25 jaar

Waar bemoei je je mee?!

Dit is de titel op 31 oktober 2024 waarin we het 25 jarig bestaan van het Straathoekwerk Nunspeet met jullie willen vieren.

‘Waar bemoei je je mee?!’ is een vraagstuk dat gaat over verantwoordelijkheid nemen, er zijn, contact maken, iets aangaan, anders kijken en impact creëren.

We vinden het leuk als je deze middag met ons wilt vieren en beleven!

Meld je aan voor ons jubileumfeest!

Scroll hier naar het programma en bekijk de sprekers.
Download de flyer uitnodiging.pdf om te delen:

Flyer uitnodiging Jubileum 25 jaar Straathoekwerk Nunspeet

Meer informatie

25 jaar Straathoekwerk Nunspeet

In 1999 startte de gemeente Nunspeet met straathoekwerk n.a.v. een onderzoek naar alcohol- en drugsproblematiek onder jongeren.

De opdracht die de straathoekwerker, Lambert Jongetjes, destijds mee kreeg was: Het inventariseren en vroegtijdig signaleren van problemen bij jongeren. Hoe? Door contactlegging!

Al 25 jaar is het straathoekwerk in Nunspeet een basismethodiek in het sociaal domein. Een aanpak en inzet die begint in de leefwereld van de doelgroep met als sleutelwoord: Contact! Want, zo leerde Lambert ons:

“Als je geen contact hebt, dan heb je elkaar niets te vertellen!”

Echt contact maken kost tijd, in contact blíjven nog meer. Als je je uitgesloten voelt dan kan het gebeuren dat je leert dat werkelijk contact, echt contact, eigenlijk niet loont. Veel van onze doelgroep ontkoppelt zich daardoor emotioneel van de mensen om hen heen.

Daarom is tijd (nemen) een belangrijke voorwaarde voor het straathoekwerk. Die tijd is nodig om een goede werkrelatie met de doelgroep op te bouwen, een doelgroep die gemarginaliseerd is en vaak geen vertrouwen heeft in de overheid of hulpverlening, of ze weten gewoon niet waar ze naartoe kunnen.

Vanuit die werkrelatie is het mogelijk om de doelgroep te ondersteunen richting voorzieningen waardoor ze weer de kans krijgen om mee te doen in de maatschappij.

Het outreachende werk van het straathoekwerk heeft wat bijzonders, het is niet te gieten in plaats en/of tijd. Outreachend werk gaat over het actief benaderen van de doelgroep, juist als je ze nog niet kent. De benadering van het straathoekwerk is er één vol verwondering voor de doelgroep en hun situatie. Dit gebeurt in de omgeving van de doelgroep, op plekken waar wij het niet voor het zeggen hebben. Dat is soms spannend, maar vooral drempelverlagend.

Voor Nunspeet hebben we het dan over jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 12 t/m 27 jaar die volgens anderen zorg mijden, moeilijk te bereiken zijn, of overlastgevend zijn. Volgens ons missen ze de juiste benadering en/of zorg. Een doelgroep die vaak wordt bepaald door beleid.

De preventieve werking van het straathoekwerk gaat meestal niet om voorkomen, maar wel om érger te voorkomen. De doelgroep komt vaak in een cirkel waar ze zelf niet uit komen en we helpen ze met overzicht in de situatie, inzicht in de mogelijkheden van ondersteuning en uitzicht op betere tijden. Dat laatste gaat over perspectief bieden.

Hoe we dit alles in Nunspeet doen? Zoals onze kernspreuk zegt: “Er zijn” en gewoon “doen”, dat heeft “impact”.

Straathoekwerk gaat niet over mensen redden, maar over mensen helpen om hun eigen leven te leven!

Wil je meer weten over het straathoekwerk in Nunspeet? Kom eens langs voor een lekkere bak koffie.
Intrigeert de methodiek je? Lees dan het handboek Straathoekwerk van Evelien Rauwerdink-Nijland

Het programma

12.00 uur Inloop met koffie en wat lekkers
12.30 uur Welkom door dagvoorzitter Frank van der Voort
12.40 uur Opening door wethouder Jennifer Elskamp
12.50 uur Lambert Jongetjes – over 25 jaar Straathoekwerk en sleutelwoord ‘contact
13.10 uur Muziek door Lara Kay met jongeren
13.20 uur Evelien Rauwerdink – Nijland – ‘De werkrelatie in het Straathoekwerk’
14.05 uur Pauze en ruimte voor ontmoeting
14.35 uur Vervolg programma
14.45 uur Paul Smit – ‘Anders Kijken’
15.45 uur Muziek
16.00 uur Fernand Dijkgraaf – ‘Impact’
16.20 uur ‘Van wie is de taart?’
16.40 uur Afronding door Frank van der Voort en Jennifer Elskamp
17.00 uur Tijd voor ontmoeting en wat lekkers

 

Overzicht sprekers

Jennifer Elskamp

Jennifer Elskamp

Wethouder gemeente Nunspeet

Jennifer is wethouder in de gemeente Nunspeet en heeft o.a. de portefeuille Jeugd en Gezin.

Met bevlogenheid en veel oog voor de ander zet zij zich in voor de doelgroep en het team van het Straathoekwerk in Nunspeet.

Lambert Jongetjes

Lambert Jongetjes

Straathoekwerker

Lambert is de straathoekwerker van het eerste uur in Nunspeet. Met veel energie heeft hij zich 21 jaar lang ingezet voor de doelgroep van het Straathoekwerk waarmee hij voor veel jongeren van betekenis is geweest.

Lambert heeft zijn kennis en kunde ook op andere plekken in de regio ingezet waarmee hij veel impact voor de doelgroep, de werkers en het netwerk heeft gecreëerd.

Evelien Rauwerdink-Nijland

Evelien Rauwerdink-Nijland

Programmaleider onderzoek & ontwikkeling

Evelien is vanaf 2011 werkzaam bij perMens in Amsterdam, eerst zes jaar als straathoekwerker en vanaf augustus 2021 als programmaleider onderzoek & ontwikkeling.

Evelien is tussen 2015 en 2021 verbonden geweest aan het lectoraat Youth Spot-Jongerenwerk van de Hogeschool van Amsterdam, waar zij onder andere praktijkgericht onderzoek gedaan heeft naar het effect van en het onderbouwen van het straathoekwerk. In het kader van dit onderzoek is ze verbonden als promovenda aan het Radboudumc.

Paul Smit

Paul Smit

Filosoof en cabaretier

Paul is filosoof en cabaretier en een van de meest gevraagde sprekers van Nederland. Hij schreef 13 boeken over filosofie, psychologie en neurowetenschap. Hoe reageert het brein op een nieuwe manier van werken? Waarom vinden we verandering zo lastig? Hoe werkt samenwerking? Welke keuzes maakt ons brein? De neurowetenschappelijke onderbouwing op een bijzonder humoristische manier die zorgt voor herkenbaarheid.

Paul werkt samen met neurowetenschapper Ayca Szapora m.b.t. het ondersteunen van hersenonderzoek aan de Universiteit Leiden en Dresden.

Aanmelden voor het jubileumfeest

Straathoekwerk Nunspeet 25 jaar