Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

De website van Straathoekwerk Nunspeet voldoet nog niet volledig aan de overheidsstandaard WCAG versie 2.1 niveau AA. Dit staat in de toegankelijkheidsverklaring die gemaakt is op 13-04-2023.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Nunspeet is beschikbaar via de link https://www.nunspeet.nl/toegankelijkheid