VOOR HULPVERLENERS

Informatie voor hulpverleners

Het is begrijpelijk dat jongeren die toch al in de problemen zitten moeite hebben om bij de juiste instantie aan te kloppen en vaak niet weten wat ze moeten doen. Straathoekwerk voorziet in die behoefte omdat we heel dicht bij de jongeren staan. Wij helpen ze bij het vinden van de juiste hulpverlening. Maar dat lukt alleen als er met die hulpverleningsinstanties goede contacten zijn.

Zo zijn er contacten en samenwerking met: (school) maatschappelijk werk,  specialistische hulpverlening, begeleid- en beschermd wonen, CJG, leerlingzaken, gemeente, jongerenwerk, GGD, etc.

Heeft u interesse om hierover eens verder te praten? Neem contact met ons op voor een afspraak.