VOOR OUDERS

Informatie voor ouders

Een kind dat in de problemen zit kan een grote zorg zijn voor de ouders. Gelukkig zijn er mogelijkheden om de negatieve spiraal te doorbreken. In veel gevallen lukt dat niet zonder de medewerking van u als ouders. Soms hoeft dat niet meer te zijn dan het steunen van uw zoon of dochter, maar in andere gevallen kan het nodig zijn om u te betrekken bij de hulpverlening. Bijvoorbeeld door samen met u een gesprek te hebben of een plan op te stellen. Contact met de ouders leggen wij overigens alleen maar als de jongere daar zelf mee instemt.

Voor ouders is het van groot belang om problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen. Denk niet te snel dat uw eigen kind niet in problemen zal komen, het kan iedereen overkomen.

Straathoekwerk Nunspeet werkt samen met het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Heeft u opvoedvragen dan kunt u altijd contact met hen opnemen via: www.cjgnunspeet.nl