SAMENWERKING

Samenwerking en speciale hulp

Soms is het nodig om specialistische hulp in te schakelen of overleg te hebben met anderen. We zoeken dan contact met bijvoorbeeld CJG, Tactus , verslavingsklinieken, scholen, jongerenwerk, maatschappelijk werk, gemeente, horeca, kerken, clubs en (jeugd)reclassering.

We doen dit niet zonder eerst met jou te overleggen.
Samen met jou zoeken we naar de beste oplossing.

We doen dit nooit zonder eerst met jou te overleggen!

Samen met jou zoeken we naar de beste oplossing.

Kunnen wij jou helpen?

Neem contact op met ons