25 jaar SHW

Straathoekwerk Nunspeet bestaat 25 jaar!

In 1999 startte de gemeente Nunspeet met straathoekwerk n.a.v. een onderzoek naar alcohol- en drugsproblematiek onder jongeren.
De opdracht die de straathoekwerker, Lambert Jongetjes, destijds mee kreeg was: Het inventariseren en vroegtijdig signaleren van problemen bij jongeren. Hoe? Door contactlegging!

Later dit jaar gaan we meer aandacht geven aan het 25-jarig bestaan!

Al 25 jaar is het straathoekwerk in Nunspeet een basismethodiek in het sociaal domein. Een aanpak en inzet die begint in de leefwereld van de doelgroep met als sleutelwoord; Contact!

Want, zo leerde Lambert ons: “Als je geen contact hebt, dan heb je elkaar niets te vertellen!”

Echt contact maken kost tijd, in contact blíjven nog meer. Als je je uitgesloten voelt dan kan het gebeuren dat je leert dat werkelijk contact, echt contact, eigenlijk niet loont. Veel van onze doelgroep ontkoppelt zich daardoor emotioneel van de mensen om hen heen.

Daarom is tijd (nemen) een belangrijke voorwaarde voor het straathoekwerk. Die tijd is nodig om een goede werkrelatie met de doelgroep op te bouwen, een doelgroep die gemarginaliseerd is en vaak geen vertrouwen heeft in de overheid of hulpverlening, of ze weten gewoon niet waar ze naartoe kunnen.

Vanuit die werkrelatie is het mogelijk om de doelgroep te ondersteunen richting voorzieningen waardoor ze weer de kans krijgen om mee te doen in de maatschappij.

Het outreachende werk van het straathoekwerk heeft wat bijzonders, het is niet te gieten in plaats en/of tijd. Outreachend werk gaat over het actief benaderen van de doelgroep, juist als je ze nog niet kent. De benadering van het straathoekwerk is er één vol verwondering voor de doelgroep en hun situatie. Dit gebeurt in de omgeving van de doelgroep, op plekken waar wij het niet voor het zeggen hebben. Dat is soms spannend, maar vooral drempelverlagend.

Voor Nunspeet hebben we het dan over jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 12 t/m 27 jaar die volgens anderen zorg mijden, moeilijk te bereiken zijn, of overlastgevend zijn. Volgens ons missen ze de juiste benadering en/of zorg. Een doelgroep die vaak wordt bepaald door beleid.

De preventieve werking van het straathoekwerk gaat meestal niet om voorkomen, maar wel om érger te voorkomen. De doelgroep komt vaak in een cirkel waar ze zelf niet uit komen en we helpen ze met overzicht in de situatie, inzicht in de mogelijkheden van ondersteuning en uitzicht op betere tijden. Dat laatste gaat over perspectief bieden.

Hoe we dit alles in Nunspeet doen? Zoals onze kernspreuk zegt: “Er zijn” en gewoon “doen”, dat heeft “impact”.

Straathoekwerk gaat niet over mensen redden, maar over mensen helpen om hun eigen leven te leven!

Wil je meer weten over het straathoekwerk in Nunspeet? Kom eens langs voor een lekkere bak koffie.
Intrigeert de methodiek je? Lees dan het handboek Straathoekwerk van Evelien Rauwerdink-Nijland